دستگاه بخار

دستگاه بخار یا مه ساز که به نام فوگ معروف می باشند با استفاده از مایع مخصوص، بخار یا مه با تراکم بالا تولید می کنند که افکت های نوری در این مه بسیار زیبا خواهند بود. در سایت رنتش کن دستگاه بخار را اجاره کنید.

فیلتر براساس قیمت :

محصولات

بلاگ

بلاگ