میکسر و آمپیلی فایر

برای این که آهنگ را بهتر و با کیفیت بیشتر گوش کنید بهتر است از آمپیلی فایر استفاده کنید . برای اسپیکر هایی که به صورت پسیو می باشند نیاز به آمپیلی فایر می باشد . برای کار کردن و اتصال آن ها حتما نباید دی جی باشید ، طریقه کار و روش تنظیمات را در بلاگ رنتش کن بخوانید.

محصولات

بلاگ

بلاگ